1.  TARAFLARIN TANIMI ve DİĞER TANIMLAR

Bir tarafta Levent Mh. Ortanca Sk. No.4/2 34330 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim,  “www.cokode.me” web sayfasının sahibi, Cokode.me yazılım ve hizmetlerini geliştiren ONUS ORTAK NOKTA ULUSLARARASI HABERLEŞME SERVİS.BİLG.LTD.ŞTİ.  (Bundan sonra Sözleşmede “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır.)

ile

Diğer tarafta www.cokode.me  adresini ziyaret eden, Üyelik Kayıt Formu doldurmak ve işbu Üyelik Sözleşmesini imzalamak suretiyle site kullanıcısı olan Üyeler (Bundan sonra Sözleşmede “ÜYE” olarak anılacaktır)

arasında işbu Üyelik Sözleşmesi imzalanmıştır. www.cokode.me  web portalında yer alan ”, “Üyelik Kayıt Formu” , “Önbilgilendirme Formu bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. ÜYE “Üyelik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum” seçeneğinin yanında yer alan kutucuğu işaretleyi “Kayıt” butonunu tıklamakla “Üyelik Kayıt Formu” “Kullanım Koşulları”, “Önbilgilendirme Formu” içeriği hakkında da bilgi sahibi olmuş ve kabul etmiş sayılır.

Üyelik Sözleşmesi: www.cokode.me  web sayfasından yararlanmak ve hizmet satın almak isteyen ÜYE’ler ile HİZMET SAĞLAYICI’nın karşılıklı yükümlülüklerini ve sistemin işleyişini ifade eder.

Üyelik Kayıt Formu: HİZMET SAĞLAYICI’ya ait web sayfasından ve hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcıların kişisel, firma, iletişim ya da finansal bilgilerini elektronik ortamda girmesini sağlayan, bu bilgilerin depolanmasına ve kullanıcıların isteklerine cevap vermek amacıyla oluşturulan veri tabanına yönelik elektronik formdur.

Hizmet Ürünü: ÜYE’nin HİZMET SAĞLAYICI’nın sahibi olduğu www.cokode.me  web portalına üyeliği ile site içeriğinde yer alan Cokode.me Hizmetleri Satın Alma Sözleşmesi’ndeki  hak ve yükümlülükler dahilinde yararlandığı hizmettir.

Ön Bilgilendirme Formu: “www.cokode.me” web portalından ve Cokode.me hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar/üyeler için hizmet içeriğini ve hizmete erişme koşullarını düzenleyen formdur.

Üyelik Hesabı: www.cokode.me  web portalına üye olanların kullanıcı adı ve şifresi ile erişebildiği, üyelik bilgilerinin, üyenin taraf olduğu sözleşmelerin, siparişlerin görüntülenebildiği üyeye özel alandır.

2.  ÜYELİK BEDELİ

Üyelik bedelsizdir. HİZMET SAĞLAYICI, üyelik için kesinlikle bedel talep etmeyecektir.

3.  SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

HİZMET SAĞLAYICI web sayfasına üye olmak isteyen ÜYE’nin , ilk olarak Üyelik Kayıt Formunu doldurması ve “Üyelik Sözleşmesi”ni onaylaması gerekmektedir. Üyenin “Üyelik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum” seçeneğinin yanında yer alan kutucuğu işaretleyi “Kayıt” butonunu tıklaması ile üyelik kaydı ve diğer bir anlamda da Üyelik  Sözleşmesinin onaylanması gerçekleşecektir.

4.  ÜYE’YE VERİLECEK HİZMETİN TANIMI

 

HİZMET SAĞLAYICI, Üyelik Kayıt Formu doldurmak ve sözleşmeyi kabul etmek suretiyle üyeliği gerçekleşen kurum, gerçek ya da tüzel kişiliğe internet ortamından ilan ettiği hizmet ürünlerini satmayı ve web sayfasında ki üyelere özel içerik ve servislerden üyelerinin faydalanmasını sağlar. 

 

5.  ÜYELİK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

 

HİZMET SAĞLAYICI, ÜYE’ye www.cokode.me web portalında bir üye hesabı oluşturması için yalnız ÜYE’ye mahsus bir kullanıcı adı ve şifre verecektir. Şifre sadece sistemi kullanan ÜYE tarafından bilinir. ÜYE şifresini dilediği zaman değiştirebilir; Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla ÜYE’nin sorumluluğundadır. HİZMET SAĞLAYICI, doğum günü, telefon numarası gibi kişisel bilgilerin şifre olarak kullanılmasını önermez. ÜYE şifresinin kaybolması halinde, “Şifremi unuttum” seçeneği ile sisteme tanıtmış olduğu e-mail adresine, unutmuş olduğu şifresinin HİZMET SAĞLAYICI tarafından e-mail yoluyla iletilmesini sağlar.

6.  ÜYELİK GİRİŞİ ve SAĞLANAN HİZMETLER

 

6.1.  ÜYE, üyeliği gerektiren servis, içerik ve hizmet ürünlerinden faydalanabilmesi ve sisteme bağlanabilmesi için kullanıcı adı ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem “Üye Girişi” yapmak şeklinde tanımlanır.

6.2.  Cokode.me, web hizmetlerinde bulunan veri kayıtlarına dayanarak GSM Hatlarından oluşan birden fazla hattın trafiğinin tek bir platform üzerinden takip edilebilmesi, geçmiş kullanım alışkanlıklarına göre en uygun tarifenin önerilmesi, fatura tarife uygunluğunun tespiti, tarife önerilmesi ve gider optimizasyonunun sağlanması için bir takım web hizmetlerine erişim sağlar.

6.3.  ÜYE, www.cokode.me sitesindeki Önbilgilendirme Formu, Fiyatlandırma Bilgilerini okuyup hizmet içeriği ve satın alma süreci hakkında  bilgi sahibi olduğunu, yükümlülüklerini ve kullanım şartlarını anladığını, işbu sözleşmede belirtilen şekilde şifresini kullanarak hesabına erişim sağladıktan sonra, Cokode.me Hizmetleri Satın Alma Sözleşmesini kabuledip ücretini ödemek suretiyle hizmetten faydalanabileceğini kabul ve beyan eder.

7.            ÜYE’nin HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

7.1.  ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI’nın internet servislerinden yararlandığı esnada, “Üyelik Kayıt Formu”nda yer alan bilgilerin doğru olmayışından, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi ya da belge sunulması halinde doğacak zararlardan ve oluşabilecek yasal cezai müeyyidelerden sorumludur. Benzeri hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

7.2.  ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI tarafından verilen hizmetlerin, çalışma dosyalarının, yazılımların ve sitede yer alan materyallerin telif hakkının HİZMET SAĞLAYICI’ya ait olduğunu, bu hizmetlerin, çalışma dosyalarının, yazılımların ve sitede yer alan materyallerin hiçbir şekilde burada belirtilenin dışında kopya edilemeyeceğini, tekrar üretilip, dağıtılıp, sergilenip, yüklenip, tekrar oynatılıp, postalanıp, verici yoluyla geçirilip, dâhilen, fakat limitleşmemiş olarak, elektronik, mekanik, fotokopi suretiyle, kayıtlı veya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamayacağını, üçüncü şahısların menfaatine sunulamayacağını, pazarlanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.3.  ÜYE satın aldığı verilerinin, HİZMET SAĞLAYICI’nın ihmalinin söz konusu olmadığı anda, yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin kendi bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden güvenli olarak çıkmaması v.b durumlarda) dolayı gelebilecek zararlardan dolayı HİZMET SAĞLAYICI’yı sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.4.  ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI’DAN izin almadan HİZMET SAĞLAYICI’ın internet servislerini ticari ya da reklam amaçlı kullanmamayı, kurallara aykırı hareket etmesi halinde HİZMET SAĞLAYICI’nın gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, ÜYE, kullanıcı adı niteliğinde ki e-mail adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,  işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası niteliğindeki Kullanım Koşulları, Ön Bilgilendirme Formu içeriği tüm hususları daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder.

7.5.  ÜYE, duyuru mecrası olarak www.cokode.me web portalında belirtilmiş olan tüm duyuruları tebellüğ etmiş olarak kabul edeceğini beyan eder.

7.6.  ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilmesine, kendisine kampanya ve reklamlarla ilgili sms veya email yoluyla mesaj gönderilmesine  muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.Üye, vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve elektronik iletileri üyelik hesabından ya da kendisine gönderilen ileti içeriğindeki yönlendirmeleri takip ederek red etme hakkına sahiptir. Red talepleri Hizmet Sağlayıcı tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır.

7.7.  ÜYE, Üyelik Kayıt Formu içeriği kişisel bilgilerini kendi özgür iradesinde  HİZMET SAĞLAYICI ile paylaşmıştır. ÜYE, bu bilgilerin HİZMET SAĞLAYICI tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmamak şartıyla üyenin menfaati ve/veya web sitesinin daha verimli çalışmasını sağlamak üzere yapılacak istitistiksel çalışmalarda kullanılmasına muvafakat eder. 

8.  HİZMET SAĞLAYICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1.  Satış ve dağıtımı yapılan hizmet ürününün içeriğinin verimliliği, yasa ve yönetmeliklere ne denli güncel olduğu, iletilen form ve belgelerin geçerliliği HİZMET SAĞLAYICI’nın sorumluluğundadır.

8.2.  Kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde, kart sahibinin bilgilerinin korunması, sanal alışveriş ortamının güvenliği, rahatlığı ve anlaşılır olması kart sahibinin bankasının sorumluluğundadır. Hizmet sağlayıcı bilgilerin güvenliğini sağlamak hususunda kendisinden beklenen özeni göstermektedir.

8.3.  HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, HİZMET SAĞLAYICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ÜYE’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.4.  HİZMET SAĞLAYICI, site ve site içeriğini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, siteyi reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan siteyle ilgili olması zorunlu değildir. HİZMET SAĞLAYICI reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda değiştirebilir.

8.5.   HİZMET SAĞLAYICI, sitede reklam ve promosyonlarla ilgili olarak sunulan logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım, ürün, paketleme, servis hizmeti ve benzeri içeriğin doğruluğunu, güvenilirliğini, hizmetin kalitesini garanti ve taahhüt etmemekte, reklam ve promosyonlarla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

8.6.  Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileri seçilen paketin içeriğine göre  MÜŞTERİ’nin “onay”ı ile HİZMET SAĞLAYICI veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulabililir ve  MÜŞTERİ “paketi” satın alırken bir kez onay vermekle, aylık paket bedelinin her ay kredi kartından yeniden onayının alınmasına gerek kalmaksızın çekilmesine muvafakat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, “AKTIF” olan üyeliğini “PASIF” hale getirerek Sözleşmesini dondurabilir, bu durumda kredi kartından yapılacak aylık çekimler askıya alınır ve MÜŞTERİ kaydı yeniden aktif hale gelene kadar çekim işlemi yapılmaz. 3 aydan uzun süreli “PASİF” olan durumlarda, sözleşme 3.ayın sonunda kendiliğinden feshedilmiş kabul edilir ve MÜŞTERİ’nin kredi kartı bilgilerinin saklanmasına son verilir. 

8.7.  Gizlilik ilkeleri gereği, ÜYE’ye ait bilgiler korunacak, ancak ÜYE’nin bilgisi ve talebi halinde paylaşılacaktır.

8.8.  HİZMET SAĞLAYICI herhangi bir zamanda ve gerek gördüğü takdirde, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. HİZMET SAĞLAYICI sistemin geçici bir süre askıya alınması veya durdurulmasından dolayı, Üyelerine, çözüm ortaklarına ve üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. HİZMET SAĞLAYICI elde olmayan ve olası mücbir sebepler nedeniyle, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

9.  FESİH VE REVİZE HAKKI

9.1.        HİZMET SAĞLAYICI dilediği zaman bu sözleşmeyi revize edebilir ya da sona erdirebilir.  Bu sözleşme, HİZMET SAĞLAYICI’nın öngöreceği altyapı düzenlemelerine bağlı olarak değiştirebilir. Bu değişiklikler www.cokode.me adresinde en az 3 gün öncesinde duyurularak devreye alınacağı gibi ayrıca gerek görülürse mail ile ÜYE’ye de duyurulabilecektir. Ancak acilen değiştirilmesi gereken ve devam etmesinde ciddi olarak bir zarar unsuru olabilecek süreç değişiklikleri www.cokode.me ‘da yayımlanmasının yanı sıra e-mail ile de duyurularak derhal uygulamaya alınabilecektir.

9.2.        www.cokode.me web portal üyeliğini sona erdirmek isteyen Üye, info@cokode.me adresine e-mail göndererek her zaman üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Bu durumda, üyeliğin sona erdiği tarihte üyelik hesabında bulunan krediler silinecek ve ücret iadesi yapılmayacaktır. Üyeliğin devri ya da kredilerin başka bir üyeye devrine izin verilmez.

10.  UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak vukuu bulabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmede ki hükümler, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise, Önbilgilendirme Formu ve taraflar arasında imzalanmış diğer sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İhtilafın çözülmesinin belirtilen Sözleşme hükümleri uyarınca mümkün olmaması halinde ise T.C. Kanunları (TTK, BK v.b) uygulanacaktır.

11.  YETKİLİ MAHKEMELER VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve tarafların anlaşmazlıklarından dolayı ortaya çıkabilecek ihtilaflardan ve çözümlerinden İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

12.      YÜRÜRLÜLÜK

İşbu 12 (oniki) maddelik işbu sözleşme ÜYE’NİN, “Üyelik Kayıt Formu”nu doldurması ve “Üyelik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum” seçeneğinin yanında yer alan kutucuğu işaretleyi “Kayıt” butonunu tıklaması ile taraflar arasında süresiz olarak akdedilir ve yürürlüğe girer.

ONUS ORTAK NOKTA ULUSLARARASI                                 ÜYE

HABERLEŞME SERVİS.BİLG.LTD.ŞTİ.